പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി, 2018 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

മലയാള മാധ്യമം അകവും പുറവും

ഇമേജ്
എന്‍.പി.രാജേന്ദ്രന്റെ മലയാള മാധ്യമം അകവും പുറവും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ. ഷാജി ജേക്കമ്പ് മറുനാടന്‍ മലയാളി വെബ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തില്‍ എഴുതിയ നിരൂപണം- മാധ്യമകേരളം നിഴലും നിലാവും- . http://www.marunadanmalayali.com/column/pusthaka-vich-ram/review-by-shaji-jacob-96714